Hà Nội đạt mục tiêu đề án sản xuất trên 5.000 ha rau an toàn năm 2016

Sáng 17-11, Sở NN&PTNT Hà Nội đã tổ chức tổng kết “Đề án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn Thành phố Hà Nội giai đoạn 2009-2016”. Tham dự hội nghị có đại diện các HTX, DN sản xuất RAT, cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực rau và đại diện người tiêu dùng….

Hà Nội có tổng diện tích canh tác rau 12.000 ha, phân bố ở 22 quận, huyện, thị xã. Chủng loại rau phong phú với trên 40 loại, chủ yếu gieo trồng ở vụ đông xuân. Sản lượng rau đạt gần 600.000 tấn/năm, đáp ứng khoảng 60% nhu cầu của người tiêu dùng Thủ đô. Qua gần 6 năm triển khai, diện tích được chứng nhận đủ điều kiện rau an toàn đạt mục tiêu của Đề án và lớn nhất toàn quốc đạt 5.000 ha.

Từ kết quả thí điểm gắn nhãn, tem nhận diện RAT, Chi cục BVTV Hà Nội lập hồ sơ đăng ký “Nhãn hiệu chứng nhận rau an toàn Hà Nội” và đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn. Đến nay, các doanh nghiệp tự in, gắn tem, nhãn nhận diện sản phẩm để phát triển thương hiệu.

Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội trao thưởng cho các đơn vị, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong việc phát triển, sản xuất và tiêu thụ RAT trên địa bàn thành phố.

Ông Nguyễn Duy Hồng, Chi cục trưởng Chi Cục BVTV Hà Nội cho rằng: những cái được lớn nhất của Đề án RAT của Hà Nội chính là: Diện tích được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất rau đạt mục tiêu Đề án trên 5000 ha. Rau của Hà Nội qua các đợt lấy mẫu kiểm tra thường xuyên và đột xuất trên đồng ruộng đều cơ bản đảm bảo an toàn thực phẩm, chỉ 1-2% số mẫu kiểm nghiệm vượt giới hạn tối đa dư lượng thuốc BVTV.

Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, diện tích sản xuất rau toàn là 16.276,7 ha, trong đó các vùng sản xuất rau tập trung là 151 vùng với tổng diện tích là 6.644,7 ha. Giảm diện tích, mức độ hại của sinh vật gây hại, giảm lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng trên rau, kiểm soát dư lượng thuốc BVTV dưới ngưỡng quy định cho 95% diện tích sản xuất rau. Phát triển, kiểm soát 50 chuỗi cung cấp rau an toàn, đảm bảo 100% truy xuất nguồn gốc xuất xứ và an toàn thực phẩm.

Bạch Thanh