Hà Nội dành hơn 400ha để phát triển nhà ở xã hội

Theo Chương trình phát triển nhà ở của thành phố Hà Nội đến năm 2030 xác định: đến năm 2025, thành phố sẽ hoàn thành khoảng 1,25 triệu m2 sàn nhà ở xã hội; đến 2030 hoàn thành 2,5 triệu m2. Cộng với nhu cầu hiện nay, thành phố cần hoàn thành khoảng 6,8 triệu m2.

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/ha-noi-danh-hon-400ha-de-phat-trien-nha-o-xa-hoi-post568016.antd