Hà Nội cung cấp lao động qua đào tạo cho Phần Lan

Theo một ghi nhớ hợp tác được ký giữa thành phố Hà Nội và Vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan), thành phố Hà Nội sẽ cung cấp lao động đã qua đào tạo và có tay nghề đáp ứng nhu cầu của vùng Nam Ostrobothnia.