Hà Nội công khai chủ trương đầu tư tại khu dân cư

VOV.VN -Từ tháng 7/2014, cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành quy định về thẩm quyền của UBND thành phố liên quan đến Luật Đất đai 2013 và các nghị định của Chính phủ .

Theo đó, từ tháng 7/2014, cấp xã có trách nhiệm niêm yết công khai quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thông báo thu hồi đất tại trụ sở và tại các điểm sinh hoạt khu dân cư - nơi có đất thu hồi, thông báo trên hệ thống đài truyền thanh của cơ sở.

Quy định cũng nêu rõ trách nhiệm của UBND cấp huyện thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm, lập danh mục các dự án thu hồi đất; danh mục các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện việc rà soát, thống kê các trường hợp có hành vi vi phạm trong lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai và quản lý trật tự xây dựng đô thị; phân loại cụ thể từng trường hợp vi phạm theo thời gian, hình thức và mức độ vi phạm để xử lý theo thẩm quyền.../.