Hà Nội công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp Nhà nước năm 2017

UBND thành phố Hà Nội vừa công bố kết quả xếp loại 25 doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND thành phố Hà Nội năm 2017.

Cụ thể, có 18 doanh nghiệp xếp loại A, gồm: Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC, Tổng Công ty Đầu tư phát triển nhà Hà Nội, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội, Tổng Công ty Du lịch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Chiếu sáng và Thiết bị đô thị Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Nước sạch Hà Đông, Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất, Công ty TNHH một thành viên Công viên cây xanh Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Vườn thú Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Xuất nhập khẩu, Du lịch và Đầu tư Hồ Gươm, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi sông Đáy, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Sông Nhuệ, Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Mê Linh.

Ảnh minh họa

4 doanh nghiệp xếp loại B, gồm: Công ty TNHH một thành viên Đầu tư và PTNN Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết Thủ đô, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Sông Tích.

3 doanh nghiệp xếp loại C, gồm: Công ty TNHH một thành viên Nhà xuất bản Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên XNK và Đầu tư phát triển Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên Điện ảnh Hà Nội.

Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp nêu trên, các doanh nghiệp nhà nước thuộc UBND Thành phố xây dựng phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, gửi Sở Tài chính để trình UBND Thành phố xem xét, phê duyệt theo quy định.

HP