Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 công lập

Ngày 15-7, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập năm học 2022-2023.

Thí sinh thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Thí sinh thi lớp 10 năm học 2022-2023 tại Hà Nội.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, hiệu trưởng các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thống Nhất

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/tuyen-sinh/1037024/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-bo-sung-vao-lop-10-cong-lap