Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên

Ngày 15/7, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 của các trường THPT có lớp chuyên và lớp 10 chương trình song bằng tú tài.

Thành phố Hà Nội có 4 trường trung học phổ thông tuyển học sinh vào các lớp chuyên, gồm Trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội - Amsterdam, Trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Huệ, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An và Trường Trung học phổ thông Sơn Tây.

Đối với lớp chuyên, khi hạ điểm chuẩn, nhà trường được nhận học sinh có nguyện vọng 2 đủ điều kiện trúng tuyển. Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 2 phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung của trường ít nhất 1,0 điểm.

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình thí điểm song bằng tú tài năm học 2022-2023. (Ảnh: Chụp màn hình)

Đối với lớp song bằng tú tài, điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 2 chương trình thí điểm song bằng tú tài bằng điểm chuẩn trúng tuyển bổ sung nguyện vọng 1.

Căn cứ vào điểm chuẩn trúng tuyển, hiệu trưởng các trường tổ chức tiếp nhận học sinh trúng tuyển theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

Thiên Nhi

Nguồn Giáo Dục VN: https://giaoduc.net.vn/giao-duc-24h/ha-noi-cong-bo-diem-chuan-trung-tuyen-bo-sung-vao-lop-10-chuyen-post228101.gd