Hà Nội công bố danh mục kiểm kê di tích

Chiều 1-12, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã tổ chức công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn TP Hà Nội đến ngày 31-12-2015 và triển khai "Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn TP Hà Nội".

Hà Nội công bố danh mục kiểm kê di tích - Ảnh 1

Theo kết quả kiểm kê di tích, đến ngày 31-12-2015, Hà Nội có 5.922 di tích, trong đó có 2.435 di tích đã xếp hạng. Trong đó huyện Thường Tín dẫn đầu về số lượng với 440 di tích, tiếp đến là huyện Ứng Hòa với 434 di tích, huyện Ba Vì với 394 di tích, huyện Chương Mỹ với 374 di tích...

Sau khi công bố, thành phố bàn giao các di tích về cho các quận, huyện quản lý (ngoại trừ một số di tích đặc biệt quan trọng). Số lượng di tích kỷ lục như vậy là niềm tự hào đối với thành phố, song cũng đặt ra nhiệm vụ nặng nề trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị. Đặc biệt, trên địa bàn hiện có hàng trăm di tích xuống cấp nghiêm trọng, trong đó nhiều di tích có nguy cơ sụp đổ.

Trong dịp này, thành phố cũng chính thức triển khai Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh do UBND thành phố mới phê duyệt. Quy chế gồm 5 chương, 22 điều, quy định công tác bảo vệ và phát huy giá trị di tích; bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; quản lý và phân công quản lý di tích. Theo Quy chế, thành phố chỉ quản lý 10 di tích có giá trị đặc biệt, các di tích còn lại giao cho các quận, huyện, thị xã quản lý. Nhiệm vụ, quyền hạn của người quản lý, trông coi di tích được quy định rõ ràng, cụ thể. Với quy chế này, thành phố Hà Nội kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển trong công tác bảo vệ, phát huy giá trị các di tích.