Hà Nội có thêm 134 trường đạt Chuẩn quốc gia năm 2013

Với 134 trường đạt Chuẩn quốc gia, con số cao nhất trong các năm và vượt 105,5% kế hoạch, Hà Nội đã nâng tỷ lệ trường công lập đạt chuẩn lên 42,6%, gần cán đích 50 - 55% số trường công lập đạt chuẩn vào năm 2015.

Đây là số liệu được công bố tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng trường đạt Chuẩn quốc gia năm 2013 và triển khai kế hoạch năm 2014 do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức hôm qua (17-1). Theo kế hoạch được UBND Thành phố phê duyệt, năm 2014 sẽ có thêm 100 trường đạt chuẩn.

PA