Hà Nội: Có doanh nghiệp thưởng Tết 400 triệu đồng/người

Theo báo cáo nhanh tình hình tiền lương năm 2022 và kế hoạch thưởng Tết Dương lịch, Tết Âm lịch năm 2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội tổng hợp trên cơ sở báo cáo của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn, Hà Nội có doanh nghiệp thưởng Tết lên đến 400 triệu đồng/người, thuộc về khối doanh nghiệp dân doanh.

Người lao động mong đợi lương, thưởng tăng.

Người lao động mong đợi lương, thưởng tăng.

Cụ thể, đối với khối doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất là 400 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người. Tuy nhiên, mức thưởng Tết bình quân của khối này chỉ đạt 3.550.000 đồng/người.

Tiền lương khối doanh nghiệp dân doanh bình quân năm 2023 là 6.800.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 180 triệu đồng/người/tháng, doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng. Mức thưởng trong dịp Tết Dương lịch của các doanh nghiệp thuộc loại hình này bình quân chỉ đạt 650.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 29.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 300.000 đồng/người.

Khối doanh nghiệp FDI cũng có mức thưởng Tết Âm lịch với khoảng cách chênh lệch rất lớn. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Quý Mão năm 2023 cao nhất của khối này là 280 triệu đồng/người; nhưng doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất chỉ đạt 500.000 đồng/người. Mức thưởng Tết Quý Mão bình quân của khối này là 4.100.000 đồng/người. Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân khối này là 600.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng Tết Dương lịch cao nhất là 125 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 350.000 đồng/người. Tiền lương bình quân năm 2022 của khối này đạt 7.400.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất là 70 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất là 4.680.000 đồng/người/tháng.

Đối với Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, tiền lương bình quân năm 2022 là 7.000.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 34 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất chỉ ở mức 5.100.000 đồng/người/tháng. Đối với Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân của khối này là 860.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.200.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Đối với Tết Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân là 3.100.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 20 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 500.000 đồng/người.

Đối với công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước, tiền lương bình quân năm 2022 là 6.950.000 đồng/người/tháng. Trong đó, doanh nghiệp có mức tiền lương cao nhất đạt 70 triệu đồng/người/tháng; doanh nghiệp có mức tiền lương thấp nhất: 5.100.000 đồng/người/tháng. Tết Dương lịch, mức thưởng bình quân là 500.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 3.000.000 đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 400.000 đồng/người. Tết Quý Mão năm 2023, mức thưởng bình quân khối này là 3.300.000 đồng/người. Doanh nghiệp có mức thưởng cao nhất là 35 triệu đồng/người; doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất là 550.000 đồng/người.

Mai Hoa

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/xa-hoi/1051203/ha-noi-co-doanh-nghiep-thuong-tet-400-trieu-dongnguoi