Hà Nội có bao nhiêu điểm kinh doanh, giết mổ chó, mèo?

Kết quả thống kê cho thấy hiện nay, trên địa bàn TP. Hà Nội có trên 1.000 điểm kinh doanh chó, mèo thương phẩm, giết mổ chó, mèo; 15 cơ sở kinh doanh chó, mèo cảnh.

VTC14