Hà Nội: Chưa thông qua Đề án bán nhà - (06/12)

(Toquoc) – HĐND TP Hà Nội quyết định chưa thông qua Đề án bán nhà thuộc sở hữu Nhà nước. Nội dung này sẽ được lùi lại kỳ họp thứ 12 dự kiến sẽ diễn ra vào giữa năm 2008.