Hà Nội chưa mở rộng không gian đi bộ quanh phố cổ

Ủng hộ việc nghiên cứu mở rộng không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội tuy nhiên lãnh đạo thành phố Hà Nội đã thống nhất chưa đồng ý triển khai việc mở rộng bởi thời điểm này chưa phù hợp.

Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Cho rằng, trong 2 năm qua, việc triển khai không gian đi bộ trong khu vực phố cổ Hà Nội của quận Hoàn Kiếm còn nhiều mặt tồn tại, cần có tổng kết, đánh giá.

Vì vậy trước mắt, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm cần tiếp tục nâng cao chất lượng việc triển khai thí điểm không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận./.