Hà Nội: Chú trọng giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến công tác bầu cử

UBND TP Hà Nội vừa có công văn yêu cầu Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ, UBND các quận, huyện, thị xã giải quyết theo đúng luật định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Theo đó, UBND Thành phố giao Chánh Thanh tra Thành phố, Chánh Thanh tra quận, huyện, thị xã tham mưu thành lập tổ công tác tiếp nhận, xử lý và giải quyết những vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị thuộc thẩm quyền; theo dõi, hướng dẫn Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, Ban bầu cử HĐND Thành phố, Ban bầu cử HĐND các quận, huyện, thị xã tại các đơn vị bầu cử tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo đúng quy định của pháp luật. Với các vụ việc tồn đọng phức tạp, đích thân thủ trưởng sở, ban, ngành TP phải trực tiếp chỉ đạo rà soát, giải quyết. UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn phân công cán bộ phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác xác minh và trả lời các vụ việc theo kiến nghị của cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; phân công cán bộ tham mưu giúp Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và các Tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tại các khu vực bỏ phiếu tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị theo thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, UBND các quận, huyện, thị xã cần tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc tại địa phương, đồng thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn tập trung rà soát và tham mưu giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, làm tốt công tác hòa giải ngay từ cơ sở./.