Hà Nội: Chủ tịch xã phá nhà dân dù không có quyết định thu hồi

Theo khiếu nại của bà Mười, Chủ tịch UBND xã Bích Hòa đã phá nhà bà mà không có quyết định thu hồi hay đền bù. UBND xã cần giải quyết theo chỉ đạo thành phố.

Tòa soạn chúng tôi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Mười ở thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội về việc UBND huyện Thanh Oai không chấp hành chỉ đạo của thành phố Hà Nội thực hiện kết luận trong thông báo số 214/TB-UBND ngày 15/7/2013.

Hà Nội: Chủ tịch xã phá nhà dân dù không có quyết định thu hồi - Ảnh 1

Bà Nguyễn Thị Mười.

Về việc này, chúng tôi đã có bài “UBND và Công an huyện Thanh Oai cần giải quyết theo chỉ đạo của TP Hà Nội”, trong đó đề nghị UBND và CA huyện Thanh Oai giải quyết, trả lời người khiếu nại và cho công luận biết kết quả.

Như bài trước đã nêu, năm 2012 bà Nguyễn Thị Mười khiếu nại và tố cáo ông nguyên Chủ tịch UBND xã Bích Hòa đã tổ chức phá nhà bà mà không có quyết định thu hồi đất, không có phương án đền bù, đẩy bà và con nhỏ ra đường trái pháp luật. Bà khiếu nại đến UBND huyện Thanh Oai, không được huyện xem xét, giải quyết nên bà khiếu nại đến UBND thành phố Hà Nội.

Ngày 15/7/2013, UBND thành phố Hà Nội ra thông báo số 214/TB-UBND, trong đó giao nhiệm vụ cho UBND huyện Thanh Oai chỉ đạo UBND xã kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân lãnh đạo xã; kết luận, giải quyết việc xử lý lều quán bà Mười, bà Tuyết, giải quyết kiến nghị của bà Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Thị Tuyết và một số vấn đề khác.

Tuy nhiên, UBND huyện Thanh Oai không chấp hành chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, không chỉ đạo xã kiểm điểm, không ra quyết định giải quyết theo quy định. Trước sự chậm trễ kéo dài của huyện, bà Mười tiếp tục gửi đơn đến UBND thành phố Hà Nội, đề nghị thành phố chỉ đạo huyện thực hiện thông báo của thành phố.

Hà Nội: Chủ tịch xã phá nhà dân dù không có quyết định thu hồi - Ảnh 2

Thông báo của UBND TP Hà Nội.

Ngày 16/8/2016, UBND thành phố Hà Nội có công văn số 4818/UBND-BTCD về việc chỉ đạo sau kiểm tra, rà soát đơn của công dân ở thôn Thượng, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai. Công văn số 4818/UBD-BTCD nêu sau khi xét báo cáo, kiến nghị của Thanh tra Thành phố tại văn bản số 1996/TTTP-P1 ngày 14/7/2016 về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các bà Nguyễn Thị Mười, Nguyễn Thị Hoàng, Nguyễn Thị Tuyết liên quan đến việc thực hiện thông báo số 214/TB-UBND, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai: Tổ chức, thực hiện dứt điểm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Thông báo số 214/TB-UBND ngày 15/7/2013; chủ trì, phối hợp với sở, ban ngành thực hiện kiến nghị của Thanh tra Thành phố đối với mục 4.2 trong Báo cáo 1996/TTTP-P1.

Công văn 4818/UBND-BTCD cũng yêu cầu huyện báo cáo kết quả thực hiện các nội dung trên trong tháng 9/2016 và giao Thanh tra Thành phố theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND thành phố theo quy định. Vậy mà đến nay là tháng 10/2016, vì sao Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai vẫn chưa tổ chức thực hiện kết luận Thông báo 214/TB-UBND theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội?

Bà Nguyễn Thị Mười đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cần thực hiện ngay chỉ đạo của thành phố, thực hiện Thông báo 214/TB-UBND đầy đủ, nghiêm túc. Bà Mười cũng đề nghị UBND thành phố Hà Nội xem xét kỷ luật Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai vì không chấp hành chỉ đạo của thành phố, căn cứ theo các quy định trong Luật khiếu nại, Luật tố cáo và Quy định 181-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Chúng tôi đã chuyển đề nghị của bà Nguyễn Thị Mười đến UBND huyện Thanh Oai và UBND thành phố Hà Nội xem xét, giải quyết.

Nguyễn Đỗ Kim/KD&PL