Hà Nội: Chủ đầu tư chây ì là 'trảm'

Từ tháng 9/2017, nếu chủ đầu tư các dự án không thể bàn giao sớm nghiệm thu quỹ bảo trì sẽ bị cưỡng chế thu hồi lại quỹ này.

Video: Hà Nội: Chủ đầu tư chây ì là “trảm”:

Theo VTC1