Hà Nội chống tái chiếm quốc lộ

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Xây bể nước ra giữa hè đường để kinh doanh dịch vụ rửa xe; xây bếp than chình ình giữa phố để kinh doanh quán phở... là thực trạng tồn tại khá nhức nhối dọc tuyến quốc lộ 21a, 21b của Hà Nội.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/12/106680.cand