Hà Nội chấm dứt cho thuê nhà đất công

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Đó là một phần nội dung quy định về sắp xếp lại, xử lý nhà đất sở hữu Nhà nước do UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành...

    Nguồn VnEconomy: vneconomy.vn/?cat_name=17&home=detail&id=4f9065ed863e5c&page=category