Hà Nội cập nhật kiến thức cho gần 300 cán bộ lãnh đạo, quản lý

Sáng 3-10, Thành ủy Hà Nội khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho gần 300 cán bộ lãnh đạo, quản lý thành phố năm 2016. Đây là lớp đầu tiên trong hai lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức trong năm 2016.

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu khai giảng.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, mục tiêu chính của lớp học là nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nâng cao hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ nhân dân. Các học viên cần phát huy vai trò trách nhiệm, tham gia đầy đủ, nghiêm túc các buổi học theo quy định, thực hiện nghiêm nội quy học tập, tập trung nghiên cứu học tập gắn với lý luận thực tiễn công tác.

Sau khóa học, mỗi học viên cần vận dụng có hiệu quả kiến thức được học trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, những năm qua, Thành phố luôn quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, coi đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên. Đối với lớp học lần này, Thành ủy Hà Nội cũng đã yêu cầu phải đổi mới bài giảng, cập nhật những kiến thức mới nhất, trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về lý luận, thực tiễn, kỹ năng, góp phần nâng cao nhận thức, tư tưởng, bản lĩnh chính trị, xây dựng tầm nhìn, tư duy chiến lược, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, rèn luyện đạo đức, tác phong trách nhiệm công vụ của đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý.

Lớp học sẽ bế giảng vào ngày 7-10. Các học viên sẽ được học tập, nghiên cứu, cập nhật kiến thức theo 5 chuyên đề. Trong đó, có những chuyên đề quan trọng như: Triển khai nhiệm vụ trọng tâm của TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa theo tinh thần Đại hội XII của Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong điều kiện hiện nay; Tình hình an ninh-chính trị Thủ đô Hà Nội hiện nay; Cục diện thế giới hiện nay và đường lối đối ngoại của Việt Nam.

Quốc Bình