Hà Nội cần siết chặt trật tự, văn minh đô thị

Phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nhấn mạnh, Hà Nội cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thượng tôn pháp luật, xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng...

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cùng lãnh đạo UBND, HĐND TP Hà Nội trao đổi bên lề phiên khai mạc

Sáng 4-12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5 khóa XV HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đánh giá, năm 2017, với sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung của Thành ủy Hà Nội, sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành, của cả hệ thông chính trị và nhân dân Thú đô, thành phố Hà Nội đã đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các mặt rất đáng khích lệ…

Chính quyền thành phố Hà Nội đã siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ. Cải cách thủ tục hành chính được quan tâm chỉ đạo tập trung vào các giải pháp nhăm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp.

“Trong những năm qua, hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp thành phố Hà Nội không ngừng được đổi mới về phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo luật định; hoạt động kỳ họp có nhiều cải tiến, đổi mới theo hướng đi vào thực chất, phát huy dân chủ, giám sát đến cùng những vấn đề quan trọng, người dân bức xúc, qua đó có tác động tích cực đến công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền, được dư luận, cử tri và nhân dân đồng tình, ghi nhận”, Phó Chủ tịch Quốc hội nói.

Nhấn mạnh “sự ổn định tăng trưởng của Hà Nội rất quan trọng vì Hà Nội là đô thị lớn, có ảnh hưởng nhiều tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc”, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tiếp tục triển khai kịp thời, có hiệu quả các giải pháp để ổn định kinh tế vĩ mô, đồng thời quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu kế hoạch về tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý việc tiếp tục siết chặt kỷ cương, tạo sự chuyển biến rõ rệt trong quản lý đô thị. Hà Nội cần tăng cường công tác đảm bảo trật tự và văn minh đô thị, thượng tôn pháp luật; xử lý nghiêm những vi phạm về trật tự xây dựng, an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo lòng đường, hè phố thông thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện hợp lý; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, làng nghề...

Bên cạnh đó Hà Nội cần tổ chức thực hiện tốt Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị…

Phú Khánh