Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh

Một đơn vị thi công cải tạo vỉa hè hai bên tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch sử dụng máy xúc để bóc vỉa hè cày nát luôn rễ khiến cây xanh bị bức tử.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 1

Hai bên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, quận Nam Từ Liêm, đang cải tạo chỉnh trang vỉa hè. Vị trí thi công sát ngay UBND quận Nam Từ Liêm.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 2

Theo người dân, “quy trình” đơn vị thi công xúc bỏ phần gạch lát nền cũ cần phải xem lại.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 3

Khi những công nhân sử dụng gầu máy xúc để bóc gạch lát cũ cách làm tuy có nhanh hơn, tiết kiệm được thời gian hơn nhưng gầu xúc đã múc luôn cả rễ của các hàng cây hai bên vỉa hè

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 4

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 5

Rễ cây chất đống cùng với phế liệu.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 6

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 7

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 8

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 9

Gầu xúc va vào một gốc cây.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 10

Việc thi công ống cống cũng khiến nhiều rễ chính của cây bị xâm hại.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 11

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 12

Một số cây đã có hiện tượng héo lá.

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 13

Hà Nội: Bóc vỉa hè bức tử luôn cả cây xanh - Ảnh 14

Thậm chí có cây đã không còn sự sống.