Hà Nội: Bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh

Ngày 22/10, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 200/KH-UBND, Bảo tồn cá thể Giải Sin-hoe (rùa Hoàn Kiếm) tại các hồ Đồng Mô và hồ Xuân Khanh thành phố Hà Nội, giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm bảo vệ, cải thiện môi trường sinh thái phù hợp điều kiện sống của loài rùa Hoàn Kiếm, góp phần nâng cao công tác bảo tồn, ngăn chặn sự suy giảm, từng bước phục hồi, cải thiện và tăng số lượng rùa Hoàn Kiếm trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Giai đoạn 2018-2020: Bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, hồ Xuân Khanh trên địa bàn huyện Ba Vì và thị xã Sơn Tây.

Xây dựng, trình duyệt dự án về môi trường sinh thái, đa dạng sinh học tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh theo quy định; nghiên cứu, khảo sát, đề xuất xây dựng cơ sở bảo tồn Rùa Hoàn Kiếm tại hồ Đồng Mô; Triển khai điều tra, khảo sát, xác minh số lượng cá thể, giới tính rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Xuân Khanh và Đồng Mô.

Giai đoạn 2021-2025: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, điều kiện tự nhiên, môi trường phù hợp rùa Hoàn Kiếm tại các khu hồ Đồng Mô, Xuân Khanh, làm căn cứ đề xuất kế hoạch ghép đôi sinh sản.

Giai đoạn 2026-2030: Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên địa bàn nhằm bảo vệ an toàn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh.

Thực hiện các dự án: Bảo tồn, ghép đôi sinh sản, ương nuôi giống loài rùa Hoàn Kiếm theo quy định; Bảo vệ môi truờng sống của các loài thủy sinh vật và loài rùa Hoàn Kiếm tại các hồ: Đồng Mô, Xuân Khanh theo dự án được phê duyệt.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp thông tin của các tổ chức trong nước, nước ngoài hợp pháp đăng ký hỗ trợ, hợp tác nghiên cứu, đầu tư bảo tồn rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh đúng quy định pháp luật, báo cáo UBND Thành phố theo quy định.

Phối hợp các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an toàn các cá thể rùa; kiểm tra, giám sát các hoạt động liên quan đến khai thác thủy sản, không để ảnh hưởng đến rùa Hoàn Kiếm tại các hồ Đồng Mô, Xuân Khanh.

D. Tùng