Hà Nội báo cáo vụ đấu giá ba mỏ cát trước ngày 15/12

Do việc rà soát kết quả đấu giá ba mỏ cát cao bất thường cần thêm thời gian, nên TP Hà Nội đã báo cáo Thủ tướng cho phép lùi thời gian báo cáo tới ngày 15/12.

Chiều 6/12 tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 11/2023, liên quan đến việc đấu giá ba mỏ cát tại Hà Nội (Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng - Minh Châu) có giá cao gấp nhiều lần gây xôn xao dư luận và tiến độ thực hiện nhiệm vụ này từ Công điện của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã làm rõ thông tin liên quan đến công tác rà soát toàn bộ quá trình giám sát, đánh giá trữ lượng mỏ, việc lập hồ sơ đấu giá ba điểm mỏ cát

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải đã làm rõ thông tin liên quan đến công tác rà soát toàn bộ quá trình giám sát, đánh giá trữ lượng mỏ, việc lập hồ sơ đấu giá ba điểm mỏ cát

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Hà Minh Hải cho biết, thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ, UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo Văn bản số 3861/UBND-TNMT về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 3 mỏ cát: Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng - Minh Châu.

Tại văn bản này, UBND TP Hà Nội đã giao cho Sở Tài nguyên & Môi trường thực hiện cùng với Sở Tư pháp, Tài chính, Xây dựng, Công thương, Công an thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát ngay toàn bộ quá trình khảo sát, đánh giá trữ lượng mỏ, lập hồ sơ và quá trình đấu giá tại 3 mỏ cát Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng – Minh Châu theo đúng quy định của pháp luật.

Việc đấu giá ba mỏ cát tại Hà Nội (Châu Sơn, Liên Mạc và Tây Đằng - Minh Châu) có giá cao gấp nhiều lần gây xôn xao dư luận

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội thông tin thêm, ngày 21/11/2023, UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo Hà Nội tiếp tục giao thanh tra thành phố chủ trì phối hợp cùng Sở Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài Chính, Công thương, Công an thành phố kiểm tra, rà soát và đánh giá cụ thể báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 29/11/2023, UBND TP Hà Nội đã có văn bản truyền đạt ý kiến của lãnh đạo thành phố yêu cầu Thanh tra thành phố và Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện.

Ngày 29/11, TP Hà Nội cũng có văn bản báo cáo tình hình kết quả thực hiện và kiến nghị Thủ tướng cho phép đến ngày 15/12 báo cáo cụ thể về vụ việc. Hiện nay, Hà Nội đang đôn đốc các đơn vị xem xét, tổng hợp, báo cáo gửi UBND TP Hà Nội để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ha-noi-bao-cao-vu-dau-gia-ba-mo-cat-truoc-ngay-15-12-207255.htm