Hà Nội bắn pháo hoa 6 điểm kỷ niệm 70 năm giải phóng thủ đô

Ngày 23/4, UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch tổ chức bắn pháo hoa kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2024).

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-noi-ban-phao-hoa-6-diem-ky-niem-70-nam-giai-phong-thu-do-118432.htm