Hà Nội: Ban hành quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quy định tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo áp dụng chung trên toàn địa bàn TP (thay thế các Quyết định 36/2007/QĐ-UBND ngày 28-3-2007 của UBND TP Hà Nội (cũ) và Quyết định 920/1999/QĐ-UB ngày 20-9-1999, Quyết định 741/2001/QĐ-UB ngày 1-6-2001 của UBND tỉnh Hà Tây).

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/54/182862