Hà Nội: 4 doanh nghiệp ngừng sản xuất phân bón vô cơ

Tại thời điểm kiểm tra của Sở Công thương Hà Nội, có 4/23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.

Theo Sở Công thương Hà Nội, tại thời điểm kiểm tra hoạt động sản xuất phân bón của 23 doanh nghiệp trên địa bàn, có 4 doanh nghiệp đã không hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.

Trong đó, có 1 doanh nghiệp là Công ty cổ phần 1954 không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ sản xuất phân bón hữu cơ sinh học, có Giấy phép của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn;

Công ty cổ phần Thiên Ân đã ngừng hoạt động, đang trong giai đoạn chuyển đổi chủ sở hữu;

Mặc dù có Hợp đồng gia công sản xuất đóng gói đã tiến hành công bố tiêu chuẩn cơ sở, chứng nhận hợp quy nhưng từ tháng 1/2015 tới thời điểm kiểm tra Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Hà Thái đã không tiến hành sản xuất phân bón;

Công ty TNHH Limex ngừng toàn bộ hoạt động sản xuất từ tháng 1/2016, phá dỡ toàn bộ nhà xưởng để xây dựng nhà xưởng mới phù hợp với yêu cầu của Nghị định 202/2013/NĐ-CP của Chính phủ. Dự kiến hoàn thành cuối năm 2016.

Hà Nội: 4 doanh nghiệp ngừng sản xuất phân bón vô cơ - Ảnh 1

Tại thời điểm kiểm tra của Sở Công thương Hà Nội, có 4/23 doanh nghiệp không có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ.

Ngoài ra, có 19/23 doanh nghiệp có hoạt động sản xuất phân bón vô cơ. Trong đó có 18/19 doanh nghiệp trực tiếp sản xuất phân bón đều có hệ thống kho, xưởng sản xuất. Có bố trí khu vực chứa nguyên liệu, thành phẩm. Hệ thống máy móc phù hợp với công suất. Có quy trình, biển cảnh báo an toàn tại khu vực sản xuất.

Đồng thời, Sở Công thương Hà Nội đã tiến hành lập biên bản vi phạm, đề nghị người có thẩm quyền xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm về công bố tiêu chuẩn và ghi nhãn hàng hóa.

Và yêu cầu doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn cơ sở, ghi lại nhãn hàng hóa theo đúng quy định của pháp luật .

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo các đội quản lý thị trường, các phòng chuyên môn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động sản xuất phân bón vô cơ, việc ghi nhãn, thử nghiệm sản phẩm nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi lưu thông trên thị trường.

Trần Hoàng