Hà Nội: 1.413 doanh nghiệp nợ thuế hơn 2.400 tỷ đồng

Cục thuế TP Hà Nội cho biết, trong 10 tháng đầu năm 2016, Cục thuế Hà Nội đã đăng công khai 10 đợt với 1.413 doanh nghiệp và dự án nợ tiền thuế, phí, tiền sử dụng đất với số nợ thuế tương ứng là 2.400,660 tỷ đồng.

Kết quả sau công khai, đã có 697/1.413 doanh nghiệp nộp số tiền thuế nợ là hơn 385 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Thực hiện công tác quản lý nợ thuế, Cục thuế TP Hà Nội tiếp tục công khai đợt 11 năm 2016 danh sách 156 đơn vị nợ thuế, phí và tiền thuê đất với tổng số tiền nợ hơn 150 tỷ đồng. Trong đó có 143 doanh nghiệp nợ thuế, phí gần 122 tỷ đồng và 13 đơn vị nợ tiền thuê đất hơn 28 tỷ đồng.

Đứng đầu danh sách nợ đợt này là Công ty CP Đóng Tàu Hà Nội 10,747 tỷ đồng; Công ty CP Lâm Sản Forprodex 6,121 tỷ đồng; Công ty CP Viglacera Từ Liêm- CN Viglacera Bình Minh 4,651 tỷ đồng.