Hà Nam xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã

  Ngày 27/11, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại, kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm các hợp tác xã năm 2022.

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

  Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu tại hội nghị.

  Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam đạt được trong thực hiện vai trò cầu nối hỗ trợ phát triển các thành viên, nhất là việc tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm, hội chợ giới thiệu, quảng bá nông sản.

  Đồng chí đề nghị Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hà Nam cần tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể; tiếp tục tham mưu cho tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

  Các đơn vị, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác tiêu thụ nông sản.

  Các đơn vị, doanh nghiệp ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng hợp tác tiêu thụ nông sản.

  Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị cần làm tốt công tác cung cấp thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, thương nhân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản qua các sàn giao dịch điện tử. Các hợp tác xã cần tập trung nâng cao năng lực quản trị, điều hành, đổi mới sáng tạo, đổi mới tư duy, dám nghĩ, dám làm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh chuyển đổi số trong quá trình sản xuất và quản trị hoạt động của hợp tác xã.

  Tại hội nghị, đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm đã thảo luận, trao đổi, chia sẻ về quy trình sản xuất an toàn, sản lượng sản phẩm của đơn vị; đồng thời đưa ra những giải pháp để kết nối sản xuất, tiêu thụ sản phẩm của các hợp tác xã đạt hiệu quả như: mỗi hợp tác xã phải bảo đảm chất lượng hàng hóa, chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết về số lượng, thời điểm cung cấp sản phẩm cho doanh nghiệp liên kết tiêu thụ sản phẩm; hợp tác xã có kế hoạch tuyên truyền, thông tin rộng rãi sản phẩm, hàng hóa của hợp tác xã, đặc biệt là quảng bá, giới thiệu sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động phối hợp, trao đổi thông tin về đầu tư, sản xuất giữa các hợp tác xã trong vùng.

  Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

  Các đại biểu tham quan các gian hàng giới thiệu sản phẩm.

  Đại diện các hợp tác xã, doanh nghiệp cũng đề nghị Nhà nước có thêm nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp tham gia vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm của hợp tác xã.

  Hội nghị thu hút sự tham gia của 20 hợp tác xã trong tỉnh, 8 hợp tác xã của các tỉnh bạn, 5 doanh nghiệp liên kết chuỗi giá trị với hợp tác xã. Hơn 30 gian hàng trưng bày, giới thiệu, giao thương tại hội nghị đều là hàng được sản xuất theo quy trình VietGap, GlobalGap, organic bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, đạt chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu...

  Nhân dịp này, các, đại diện các hợp tác xã đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp đồng hợp tác tiêu thụ nông sản giữa các hợp tác xã và các doanh nghiệp có nhu cầu kết nối trong và ngoài tỉnh.

  ĐÀO PHƯƠNG

  Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-nam-xuc-tien-thuong-mai-ket-noi-san-xuat-tieu-thu-san-pham-cac-hop-tac-xa-post727122.html