Hà Nam xây dựng mô hình sản xuất giống gà móng

Hội đồng KH&CN chuyên ngành tỉnh Hà Nam vừa nghiệm thu đề tài “Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất giống tiêu chuẩn cho gà móng Tiên Phong sinh sản”.

Hà Nam xây dựng mô hình sản xuất giống gà móng - Ảnh 1

Giống gà móng Tiên Phong.

Sau hai năm triển khai, hiện đơn vị chủ trì đề tài là Viện Chăn nuôi đã xây dựng thành công mô hình chăn nuôi gà móng sinh sản; nghiên cứu đánh giá năng suất đàn gà móng sinh sản để chọn lọc tạo đàn giống tiêu chuẩn trong điều kiện nông hộ.

Viện cũng thực hiện thành công các chuyên đề chọn tạo đàn gà móng sinh sản nuôi trong nông hộ, chăm sóc nuôi dưỡng cho gà móng sinh sản nuôi trong nông hộ, ấp nở trứng gà móng.

Theo đánh giá của hội đồng, kết quả đề tài là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nhà quản lý nghiên cứu, giảng dạy và người chăn nuôi để phát triển chăn nuôi gà bản địa, đảm bảo an toàn sinh học và có hiệu quả kinh tế.

Tú Đỗ