Hà Nam ứng dụng Căn cước công dân để chấm công

Quá trình thực hiện chuyển đổi, xây dựng Chính phủ số, xã hội số, kinh tế số và công dân số, thẻ căn cước công dân gắn chíp có vai trò hết sức quan trọng. Nó được ví như chìa khóa vạn năng để mở ra các tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Là tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% chỉ tiêu cấp Căn cước công dân gắn chíp điện tử cho người dân, Hà Nam đang từng bước đưa các tiện ích trong phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư vào phục vụ doanh nghiệp và người dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Thông tấn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/ha-nam-ung-dung-can-cuoc-cong-dan-de-cham-cong-94707.htm