Hà Nam trao Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu công nghiệp hơn 2.300 tỷ đồng

Chiều 29/11, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao giấy phép đầu tư dự án cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Taseco.

Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam trao giấy phép đầu tư dự án cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Taseco.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam khẳng định, dự án hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình triển khai, đưa vào sử dụng sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển.

Để dự án được triển khai thuận lợi, bảo đảm tiến độ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam đề nghị, Ủy ban nhân dân thị xã Duy Tiên tập trung nguồn lực, phối hợp với nhà đầu tư tiến hành nhanh công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để sớm có mặt bằng sạch bàn giao cho nhà đầu tư. Các sở, ngành liên quan hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện đánh giá tác động môi trường, quy hoạch chi tiết, phòng, cháy chữa cháy, nộp tiền bảo vệ đất lúa trước khi giao đất… Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tiếp tục xúc tiến đầu tư, quảng bá khu công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư.

Đồng chí Trương Quốc Huy, PHó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam phát biểu tại hội nghị.

Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco tập trung nguồn lực về tài chính, con người, máy móc thiết bị để triển khai dự án đúng tiến độ, sớm đưa dự án đi vào hoạt động, đồng thời quan tâm, tạo điều kiện đào tạo nghề, giới thiệu việc làm cho người dân có đất thuộc diện phải thu hồi phục vụ dự án.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Taseco đã bày tỏ cảm ơn sự tin tưởng, ủng hộ của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh Hà Nam và thị xã Duy Tiên để doanh nghiệp thực hiện dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; đồng thời cam kết sẽ thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp hỗ trợ Đồng Văn III phía Đông đường cao tốc cầu Giẽ-Ninh Bình có quy mô 223ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.320 tỷ đồng. Địa điểm thực hiện dự án thuộc các phường, xã: Yên Bắc, Tiên Nội, Hòa Mạc, Tiên Ngoại và Yên Nam của thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Công ty cổ phần Đầu tư bất động sản Taseco là nhà đầu tư dự án. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ha-nam-trao-giay-chung-nhan-dau-tu-du-an-khu-cong-nghiep-hon-2300-ty-dong-post785075.html