HÀ NAM: TẬP TRUNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ

Cùng với việc hoàn thiện về quy trình, thủ tục bầu cử, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đóng góp quan trọng vào sự thành công của các kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở nước ta. Hướng đến bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, công tác tuyên truyền, vận động bầu cử đang được các tỉnh, huyện, xã trên cả nước đẩy mạnh với nhiều đổi mới, thực chất và hiệu quả. Ghi nhận công tác tuyên truyền tại Hà Nam.

Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/thoi-su/2021/4/ha-namtap-trung-cong-tac-tuyen-truyen-bau-cu/552742