Hà Giang lập tổ công tác đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khó khăn do Covid-19

  141 liên quanGốc

  Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang ban hành quyết định thành lập tổ công tác đặc biệt về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

  Theo Quyết định, Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, các phó chủ tịch làm tổ phó, thành viên là lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

  Theo đó, nhiệm vụ của tổ công tác đặc biệt bao gồm: chủ động tiếp cận, nắm bắt, tiếp nhận thông tin, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp và người dân, rà soát, tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Từ đó, đề xuất với Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để kịp thời chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

  Tổ công tác sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

  Đồng thời đề xuất hướng xử lý những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, người dân thuộc chức năng, nhiệm vụ của các cấp có thẩm quyền.

  Hà Giang nhìn từ trên cao.

  Ngoài ra, Tổ công tác còn có trách nhiệm giải thích, hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư, luật doanh nghiệp và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy triển khai dự án đầu tư và hoặt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

  Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối các hoặt động giữa các Sở, ngành và địa phương để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành nhằm tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp vì dịch Covid-19.

  Định kỳ hàng quý, hoặc trong trường hợp cần thiết báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh kết quả, tiến độ, hướng xử lý nhằm kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; kịp thời đề xuất khen thưởng, xử lý các tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện theo đúng quy định.

  Tổ công tác làm việc theo nguyên tắc tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân người đứng đầu; các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo chế độ kiêm nhiệm và chịu trách nhiệm về phần việc được phân công.

  Nhật Minh

  Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/ha-giang-lap-to-cong-tac-dac-biet-ho-tro-doanh-nghiep-nguoi-dan-kho-khan-do-covid-19-783002.html