Hà Giang dự thảo mức hỗ trợ cho học sinh nghèo, học sinh bán trú

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Hà Giang công bố dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành mức hỗ trợ đối với học sinh con hộ nghèo; học sinh bán trú tại các trường phổ thông công lập thuộc vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Theo dự thảo này, đối tượng được hưởng hỗ trợ là: Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số, có hộ khẩu thường trú và đang học bán trú tại các trường phổ thông công lập thuộc địa bàn thuộc vùng khó khăn;

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là con hộ nghèo và sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số rất ít người không được hỗ trợ theo nghị quyết này.

Điều kiện được hưởng hỗ trợ: Học sinh ở bán trú phải đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 44/2016/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về khoảng cách và địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Học sinh là con hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Mức hỗ trợ, thời gian được hưởng: Hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh bán trú: bằng 20% mức lương cơ sở/tháng/học sinh;

Hỗ trợ tiền nhà ở: Trường hợp nhà trường không bố trí được chỗ ở cho học sinh bán trú được hỗ trợ tiền nhà ở bằng 10% mức lương cơ sở/tháng/học sinh;

Hỗ trợ tiền ăn đối với học sinh là con hộ nghèo: bằng 10% mức lương cơ sở/tháng/học sinh;

Thời gian hỗ trợ: không quá 9 tháng/năm học/học sinh. Trường hợp học sinh vừa là đối tượng học sinh bán trú vừa là đối tượng học sinh con hộ nghèo thì chỉ được hưởng mức hỗ trợ cao nhất.