Hạ chỉ tiêu tăng trưởng, thắt chặt chi tiêu công

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Chính phủ sẽ trình Quốc hội (QH) xin điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8,5% - 9% xuống khoảng 7%; giảm dần tốc độ tăng giá trong những tháng còn lại của năm 2008 thay vì mục tiêu tốc độ tăng giá không cao hơn mức 12,36% năm 2007. Những vấn đề này đã được Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ QH cho ý kiến ngày 22-4 trước khi trình QH

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/222335.asp