H1N1 kháng Tamiflu

    Báo An Ninh Thế Giới
    Gốc

    VIT - Số lượng các nước thông báo trường hợp H1N1 kháng Tamiflu đã tăng lên 20, WHO thông báo, Canadian Press đưa tin.

    Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/SKDS/38068/default.aspx