HÐND quận Thốt Nốt và HÐND huyện Cờ Ðỏ tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

  25 liên quanGốc

  Ngày 22-6-2021, ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ; ông Lê Văn Thành, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đã đến dự kỳ họp thứ nhất HÐND quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử quận đã báo cáo kết quả bầu cử đại biểu HÐND quận và kết quả xác nhận tư cách đại biểu HÐND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HÐND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành bầu bà Trần Thanh Loan, Ủy viên BTV Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch HÐND quận nhiệm kỳ 2021-2026; bầu ông Phạm Trung Hiếu, Ủy viên BTV Quận ủy, Phó Chủ tịch HÐND quận khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Phó Chủ tịch HÐND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. HÐND quận cũng đã bầu ông Trịnh Minh Thắng, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021 giữ chức Chủ tịch UBND quận khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2016; bầu bà Lê Thị Thúy Hằng, ông Võ Văn Tân, ông Lê Minh Triết tiếp tục giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận nhiệm kỳ 2021-2026. HÐND quận cũng đã bầu các chức danh trưởng ban, phó trưởng ban HÐND quận; các Ủy viên UBND quận và bầu hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân quận Thốt Nốt.

  Các đại biểu cũng đã biểu quyết thống nhất thông qua tờ trình về việc điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Phụ lục I và khoản 4 Phụ lục II Nghị quyết số 03/NQ-HÐND ngày 26-3-2021 của HÐND quận về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C.

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Trưởng ban, Phó Trưởng ban các ban HĐND quận Thốt Nốt khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 ra mắt tại kỳ họp. Ảnh: S.H

  * Cùng ngày, HÐND huyện Cờ Ðỏ tổ chức kỳ họp thứ nhất, khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ðại tá Chiêm Thống Nhất, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ đến dự.

  Tại kỳ họp, Ủy ban Bầu cử huyện Cờ Ðỏ đã báo cáo kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 và kết quả xác nhận tư cách 32 đại biểu HÐND huyện Cờ Ðỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021- 2026. Ðại biểu HÐND huyện đã bầu các chức danh chủ chốt của HÐND và UBND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Cờ Ðỏ khóa XI được bầu Chủ tịch HÐND huyện Cờ Ðỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Trãi tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch HÐND huyện Cờ Ðỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Nguyễn Trường Thọ tiếp tục được bầu làm Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ; ông Phạm Minh Thuấn và ông Bùi Văn Kiệt tiếp tục được bầu làm Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đại biểu cũng đã bầu trưởng, phó các ban của HÐND huyện; bầu 15 Ủy viên UBND huyện và bầu 16 hội thẩm nhân dân của Tòa án Nhân dân huyện.

  Tại kỳ họp cũng đã thông qua nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HÐND huyện Cờ Ðỏ khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

  S.Hà - THANH BÌNH

   Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/h-nd-quan-thot-not-va-h-nd-huyen-co-o-to-chuc-ky-hop-thu-nhat-khoa-xii-nhiem-ky-2021-2026-a134643.html