Gương mặt 9 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2016

Năm 2016, Hà Nội quyết định trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 09 cá nhân tiêu biểu dựa trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của mỗi người.

Năm 2016, Hà Nội quyết định trao danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” cho 09 cá nhân tiêu biểu dựa trên cơ sở thành tích và quá trình cống hiến của mỗi người.

Gương mặt 9 'Công dân Thủ đô ưu tú' năm 2016 - Ảnh 1

Gương mặt 9 “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2016.