Gượng dậy sau thiên tai

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Nhiều địa phương ở miền Trung đang nỗ lực khắc phục hậu quả sau lũ. Tuy nhiên, hiện trạng tại nhiều nơi vẫn còn rất ngổn ngang, thiếu thốn.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/207514.asp