Gửi tiết kiệm 34 tỷ đồng, 4 tháng sau tài khoản chỉ còn 0 đồng

Một phụ nữ Trung Quốc gửi tiền tiết kiệm vào ngân hàng để an tâm khi ra nước ngoài. Tuy nhiên, sau 4 tháng số tiền này của cô lại không cánh mà bay.

Gửi tiết kiệm 34 tỷ đồng, 4 tháng sau tài khoản chỉ còn 0 đồng

Hồng Quyên

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tin-247/gui-tiet-kiem-34-ty-dong-4-thang-sau-tai-khoan-chi-con-0-dong-194113.html