Gửi những người muốn chữa bệnh đổ mồ hôi chân tay bằng lá lốt

Xin cảm ơn bạn đọc Báo Thanh Niênđã quan tâm đến sự "mách nước"của tôi trong việc chữa bệnh đổ mồ hôi chân tay bằng lá lốt mà Thanh Niên đã đăng số ra ngày 28.3.2008. Tôi xin nói lại cho rõ: Đây là một bài thuốc dân gian tôi được một người bạn vùng cao chỉ dẫn, tôi và nhiều người đã áp dụng hiệu quả.