“Guantanamo” tại Afghanistan

    Báo Đại Đoàn Kết
    2 đăng lạiGốc

    Năm 2001, Mỹ đã mở một trung tâm giam giữ tạm thời tại Afghanistan. Cho đến nay, trung tâm này vẫn tồn tại và còn giam giữ 630 tù nhân. Tất cả tù nhân tại đây chưa có ai được đưa ra xét xử từ đó đến nay. Theo các quan chức Afghanistan, người Mỹ sẽ chuyển giao số tù nhân trên cho họ nhưng vào thời gian nào thì chưa ai biết.

    Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/sukien/2008/3/65756.cand