GTN muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại VLC từ 7,7% lên tối đa 65%

Theo đúng tiến trình, giai đoạn 1 GTN đã sở hữu 7,7% vốn điều lệ của VLC (hơn 4,86 triệu cổ phiếu).

GTN muốn nâng tỷ lệ sở hữu tại VLC từ 7,7% lên tối đa 65% - Ảnh 1

CTCP GTNFoods (mã GTN - HOSE) đã công bố Nghị quyết HĐQT về việc quyết định đầu tư giai đoạn 2 vào Tổng công ty chăn nuôi Việt Nam (mã VLC - UPCoM).

Theo đó, GTN cho rằng VLC là doanh nghiệp đầu ngành tại Việt Nam trong lĩnh vực chăn nuôi, chế biến, kinh doanh và xuất nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi và nông nghiệp, đây là lĩnh vực kinh doanh cốt lõi phù hợp với chiến lược phát triển dài hạn của GTN. Do vậy, HĐQT của GTN đã quyết định đầu tư vào VLC giai đoạn 2, nâng tỷ lệ sở hữu tối đa lên 65%.

Theo đúng tiến trình, giai đoạn 1 GTN đã sở hữu 7,7% vốn điều lệ của VLC (hơn 4,86 triệu cổ phiếu).

HĐQT của GTN đã thông qua phương án tăng tỷ lệ chủ sở hữu của GTN tại VLC lên tối đa 65%. GTN sẽ sử dụng nguồn vốn huy động từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ vòng 2 năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Mới đây, một cổ đông lớn của VLC là Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới đã bán 2,8 triệu cổ phiếu VLC. Sau khi giao dịch được thực hiện, Công ty Cổ phần Việt Xuân Mới đã giảm tỷ lệ sở hữu tại VLC từ 7,08% (4,47 triệu cổ phiếu) xuống còn 2,65% (1,67 triệu cổ phiếu) và không còn là cổ đông lớn của công ty.

Trong vòng 1 tháng qua, giá cổ phiếu VLC dao động ở mức 15.140 đồng/CP đến 17.920 đồng/CP.