GTN: Invest Tây Đại Dương đã nắm giữ 24.6% vốn

Trong khoảng thời gian từ 21/12/2015 đến 20/01/2016, CTCP Invest Tây Đại Dương đã mua thành công 3.4 triệu cp trong tổng số 3.5 triệu cp CTCP Đầu tư và Sản xuất Thống Nhất (HOSE: GTN) đăng ký giao dịch trước đó.

Được biết, CTCP Invest Tây Đại Dương là công ty riêng của Chủ tịch Nguyễn Trí Thiện. Sau giao dịch, hiện tổ chức này đang nắm giữ 18.4 triệu cp tương đương 24.6% vốn GTN.

Tài liệu đính kèm:
20160125_20160125 - GTN - Bao cao ket qua giao dich co phieu - CTCP Invest Tay Dai Duong.pdf