GTA chào bán gần 2 triệu CP

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    Gốc

    UBCKNN đã chấp thuận cho CTCP Chế biến gỗ Thuận An chào bán 1.992.250 CP ra công chúng, trong đó 989.150 CP dành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 17:2, 892.300 CP dành cho cổ đông được chốt danh sách vào ngày 31-12-2005 theo tỷ lệ 9:2, 110.800 CP dành cho cán bộ quản lý trong công ty. Tổ chức tư vấn phát hành là CTCK Thăng Long. Công ty hiện có vốn điều lệ hơn 84 tỷ đồng

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/10/127523