GS Võ Tòng Xuân nhận giải thưởng về phát triển nông nghiệp

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Giáo sư, tiến sĩ Võ Tòng Xuân vừa được Ban tổ chức giải thưởng UMALI (Philippines) mời nhận giải thưởng dành cho những cá nhân điển hình đã đóng góp vào sự tiến bộ trên lĩnh vực phát triển nông nghiệp của khu vực Đông Nam Á.. Cơn khủng hoảng sữa nhiễm melamine xuất phát từ Trung Quốc đã lan ra phạm vi toàn cầu. Hàng loạt quốc gia đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp để đối phó.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200846/20081112000436.aspx