GS Kazuya Yasuhara: Cần xây dựng dữ liệu quan trắc để dự báo xói lở

"Chúng ta bàn nhiều về ảnh hưởng của biến đổi khí hậu tới các công trình bờ biển, nhưng theo tôi để dự báo hay ước định được ảnh hưởng của nó, một trong những điều quan trọng nhất là xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc tại hiện trường" - GS Kazuya Yasuhara cho biết.

GS Kazuya Yasuhara: Cần xây dựng dữ liệu quan trắc để dự báo xói lở - Ảnh 1

GS Kazuya Yasuhara -Viện nghiên cứu ứng phó biến đổi khí hậu toàn cầu (ICAS), ĐH Ibaraki, Nhật Bản.

"Theo tôi, lấy được càng nhiều dữ liệu đo đạc ở hiện trường càng tốt. Hệ thống dữ liệu đó sẽ được đưa vào các mô hình phân tích bằng máy tính để dự báo các sự cố xói mòn bờ biển do biến đổi khí hậu. Càng nhiều số liệu quan trắc, mô hình càng dự báo chính xác" - ông Yasuhara nói.

"Ở Việt Nam, công tác quan trắc, thu thập số liệu còn rất yếu. Thiếu dữ liệu là một trong những nguyên nhân khiến dự báo của chúng ta về biến đổi khí hậu chưa được chính xác. Kinh nghiệm của Nhật Bản là các số liệu đó không thể do một tổ chức thu thập mà phải lấy từ nhiều nguồn, nhiều tổ chức. Vì vậy, cần có sự tham gia không chỉ của Chính phủ mà còn của các công ty thi công, đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị hoạt động khoa học" - GS Yasuhara cho biết.

Loan Lê (Ghi)