GS Hồ Ngọc Đại: 'Bố mẹ đừng áp đặt khuôn mẫu lên con'

GS Hồ Ngọc Đại quan niệm nền giáo dục mới phải chú trọng cá nhân mỗi học sinh. Người lớn, đặc biệt là bố mẹ, không nên can thiệp, áp đặt mà để con tự do phát triển.

Nguyễn Sương