GS Đặng Bích Hà: “Học sinh vẫn thích Sử nhưng…” - (31/03)

(Toquoc)- “Nếu biết cách làm cho trẻ thích học Sử thì không có chuyện điểm môn học này lại thấp đến thế”. GS Sử học Đặng Bích Hà- phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp- đã bắt đầu như thế với PV Tổ Quốc bên lề hội thảo về thực trạng dạy và học môn Sử.