GP Bank được thành lập công ty môi giới chứng khoán

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Ngân hàng Nhà nước đã chấp thuận việc lập công ty môi giới chứng khoán trực thuộc Ngân hàng GP Bank...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=819f9f17892cab&page=category